ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชาญศักดิ์ แซ่จ๋าว
ชื่อเรื่อง การจัดทำคู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน = Creating a writing manual for a self - assessment report of Chiangmai Christian School
หัวเรื่อง โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน;ประกันคุณภาพการศึกษา;โรงเรียน -- การประเมิน
จำนวนหน้า ฏ, 201 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษา (การบริหารการศึกษา))) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า 148-150
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2561