ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Nunnicha Buaong
ชื่อเรื่อง A Comparison of ASEAN tourists behavior travelling to Thailand = การเปรียบเทียบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย
หัวเรื่อง Tourists -- Behavior
จำนวนหน้า k, 71 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School Chiang Mai University, 2017
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Economics
โน้ต Thesis (Master of Economics (Economics)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 60-70
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2017