ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Kanokporn Kitsupha
ชื่อเรื่อง The Analysis volatility of exchange traded funds (ETF) investment returns affecting index in the stock exchange of Thailand (SET) using multivariate Garch model = การวิเคราะห์ความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนรวมอีทีเอฟที่มีต่อดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีมัลไทวาริเอทการ์ช
หัวเรื่อง Mutual funds;Price indexes
จำนวนหน้า k, 179 p. : ill, table
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2017
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Economics
โน้ต Thesis (Master of Economics (Field of Economics)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 106-109
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2017