ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สถาพร เก่งพานิช
ชื่อเรื่อง การจัดการพื้นที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์วัดม่อนพระยาแช่ ให้เป็นสถานที่แสวงบุญและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม = Management of the sacred mountain of Wat Mon Phraya Chae for pilgrimage and cultural tourism
หัวเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม;ทรัพยากรทางวัฒนธรรม -- ลำปาง;วัด -- ลำปาง;วัดม่อนพระยาแช่ (ลำปาง)
จำนวนหน้า ป, 427 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 398-409
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2561