ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อรอุมา กงไกรราช
ชื่อเรื่อง กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Process of constructing an action plan for promoting of students' reading habits, Wiang Haeng Wittayakom School, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม;การส่งเสริมการอ่าน;การอ่าน
จำนวนหน้า ฑ, 148 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 79-81
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2559