ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รณิดา แสงประสิทธิ์
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าต่อการซื้อกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ตกสิกรไทย (K-Cyber Invest) ในเขต 52 จังหวัดเชียงใหม่ = Behavior and satisfaction customers buying K-Cyber invest of Kasikorn Bank in unit 52, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ธนาคารกสิกรไทย;กองทุนรวม -- เชียงใหม่;พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่;ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฏ, 54 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 46
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2559