ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มนัสสิริ ทองเกียว
ชื่อเรื่อง การเข้าถึงการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าว: กรณีศึกษาโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Access to health insurance and health care services of immigrant workers: A Case study of Nakornping Hospital, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โรงพยาบาลนครพิงค์;เศรษฐศาสตร์การแพทย์;แรงงานต่างด้าว -- บริการทางการแพทย์;โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฌ, 53 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 43-44
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2559