ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิมพ์ผกา คำอ่อน
ชื่อเรื่อง กระบวนการส่งเสริมการจัดการหอยเชอรี่แบบมีส่วนร่วมในตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Participatory extension process in golden apple snail management in Kheelek Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง หอยเชอรี่ -- แม่ริม (เชียงใหม่);ศัตรูพืช -- การควบคุม -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฏ, 127 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 110-113
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2559