ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Chalita Jainonthee
ชื่อเรื่อง Microbiological quantitative assessment of campylobacter jejuni in chicken meat in Chiang Mai province, Thailand = การประเมินเชิงปริมาณทางจุลชีววิทยาของเชื้อ Campylobacter jejuni ในเนื้อไก่ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
หัวเรื่อง Broilers (Chickens) -- Microbiology;Broilers (Chickens) -- Chiang Mai;Food contamination;Industrial microbiology
จำนวนหน้า e, 87 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2017
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. The Graduate School;Chiang Mai University. Field of One Health
โน้ต Thesis (Master of Public Health (One Health)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 61-79
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2017