ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จตุพล ปันทะศรีวิชัย
ชื่อเรื่อง ผลการดำเนินงานและปัจจัยที่มีผลต่อกองทุนรวมหลักในต่างประเทศและกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศเพียงกองเดียวของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมของประเทศไทย = Performance and determinants of master funds and feeder funds of asset management companies in Thailand
หัวเรื่อง กองทุนรวม -- ไทย; บริษัทหลักทรัพย์ -- การดำเนินงาน;การลงทุน;กองทุนตราสารหนี้
จำนวนหน้า ฎ, 66 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเงิน
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเงิน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 62-65
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2561