ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Krai Daowtak
ชื่อเรื่อง In vitro pharmacokinetic study between Phytochemicals and Amyloid Beta Peptide towards neuroprotective effect in Alzheimers disease = การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ในระดับหลอดทดลองระหว่างสารพฤกษเคมีกับอะไมลอยด์เบตาเปปไทด์ในการออกฤทธิ์ป้องกันเซลลป์ระสาทในโรคอัลไซเมอร์
หัวเรื่อง Pharmacokinetics;Pharmacology;Phytochemicals;Amyloid Beta Peptide;Alzheimer's disease
จำนวนหน้า d, 54 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2018
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. The Graduate School;Chiang Mai University. Field of Biomedical Science
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Biomedical Science)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 42-52
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2018