ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Piyoros Suteerapongpun
ชื่อเรื่อง Comparison of palatal bone thickness between patients with normal and open vertical skeletal configurations using cone-beam computed tomography = การเปรียบเทียบความหนาของกระดูกเพดานปากระหว่างผู้ป่วยที่มีโครงขากรรไกรแนวดิ่งแบบปกติและแบบสบเปิดโดยใช้โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี
หัวเรื่อง Bones -- Analysis;Jaws;Medical radiology
จำนวนหน้า o, 70 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2017
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Orthodontics
โน้ต Thesis (Master of Science (Field of Orthodontics)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 53-60
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2017