ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พุธิตา ชัยอนันต์
ชื่อเรื่อง พื้นที่ออนไลน์กับการก่อตัวของกลุ่ม พลเมืองเน็ต ในยุควิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ = Cyber space and the formation of Netizens groups during Thailand's Political Crisis in 2013-2016 A.D.
หัวเรื่อง เครือข่ายสังคมออนไลน์;เครือข่ายสังคม;สื่อสังคมออนไลน์
จำนวนหน้า ณ, 157 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม)) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 143-148
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2559