ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Pathomwat Wongrattanakamon
ชื่อเรื่อง Molecular modelling of herb-Drug interactions mediated via P-glycoprotein = การสร้างแบบจำลองโมเลกุลของอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาผ่าน พี-ไกลโคโปรตีน
หัวเรื่อง Protein-protein interactions;Molecular biology;Herbs;P-Glycoprotein;Glycoproteins
จำนวนหน้า z, 196 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2016
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Pharmacy
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Field of Pharmacy)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 161-188
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2016