ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กมลพร วุฒินันท์สุระสิทธ์
ชื่อเรื่อง ภาพสะท้อนเรื่องสิทธิจากมุมมองของผู้หญิงดาระอั้งที่ปางแดง= Reflection on rights through perspectives of Daraung Women at Pang Daeng
หัวเรื่อง สิทธิสตรี -- เชียงดาว (เชียงใหม่);สตรี -- เชียงดาว (เชียงใหม่);กลุ่มชาติพันธุ์ -- เชียงดาว (เชียงใหม่);สิทธิมนุษยชน
จำนวนหน้า ญ, 143 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชานิติศาสตรมหาบัณฑิต
โน้ต วิทยานิพนธ์ (นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชานิติศาสตรมหาบัณฑิต)) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 134-142
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2559