ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปฤษดาพร ผลประสาร
ชื่อเรื่อง การรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ เวลาของการรับรู้การตั้งครรภ์และการฝากครรภ์ครั้งแรกของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น = Pregnancy risk perception, time of pregnancy recognition, and first antenatal care visit of adolescent pregnant women
หัวเรื่อง pregnancy;ครรภ์ในวัยรุ่น;ครรภ์ -- ความเสี่ยง
จำนวนหน้า ญ, 91 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการผดุงครรภ์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการผดุงครรภ์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 52-60
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2560