ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พระสุทธิชาติ เล่ห์ดี
ชื่อเรื่อง พุทธธรรมในวรรณกรรมล้านนา เรื่อง เตโช ยาโม = Buddhadhamma in Lanna literary work Tajo Yamo
หัวเรื่อง วรรณกรรมพุทธศาสนา -- ไทย (ภาคเหนือ);วรรณกรรมศาสนา -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ฌ, 148 แผ่น :
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 146-147
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2559