ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กุลนันทน์ พุ่มไม้
ชื่อเรื่อง กระบวนการไตร่ตรองของผู้ใช้บริการหมอฟันพื้นบ้าน โดยใช้แบบจำลองการโน้มน้าวใจ = Analytical thinking process of folk denturists customers using the elaboration likelihood model
หัวเรื่อง ทันตกรรมประดิษฐ์;ฟันปลอม;ทันตแพทย์;ทันตกรรมชุมชน
จำนวนหน้า ฎ, 96 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต)) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 63-65
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2559