ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Charal Thong-Ngam
ชื่อเรื่อง Changing roles of upland rice in diversified production systems in a hilltrbe village of Chiang Rai province
หัวเรื่อง Rice -- Chiang Rai -- Cost effectiveness;Upland rice -- Chiang Rai;Mountain people -- Chiang Rai
จำนวนหน้า xii, 119 p
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 1996
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Agricultural systems
โน้ต Thesis (Master of Science (Agriculture) Agricaltural systems) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 116-118
ภาษา English
ปีการศึกษา 1996