ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Yang, Ting
ชื่อเรื่อง Factors related to innovative behavior of nurses in autonomous hospitals, the peoples republic of China = ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสร้างสรรค์ของพยาบาลในโรงพยาบาลในกำกับ สาธารณรัฐประชาชนจีน Yang Ting
หัวเรื่อง Nurse -- Behavior;Nurse -- China;Hospitals -- China
จำนวนหน้า xii, 124 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2017
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Nursing Science
โน้ต Thesis (Master of Nursing Science) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 65-82
ภาษา English
ปีการศึกษา 2017