ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เขมชาติ ศักดิ์สกุลมงคล
ชื่อเรื่อง การเข้าถึงการมีงานทำของชนกลุ่มน้อยในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน = Accessing to employment of minorities in Mueang Mae Hong Son district
หัวเรื่อง ชนกลุ่มน้อย -- การจ้างงาน;ชนกลุ่มน้อย -- แม่ฮ่องสอน;การจ้างงาน;ตลาดแรงงาน
จำนวนหน้า ฎ, 94 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 84-87
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2561