ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สนทนา มณีรัตนชัยยง
ชื่อเรื่อง พลวัตการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ผลิตวัฒนธรรมชาวปกาเกอะญอในภาคเหนือของประเทศไทย = Social movement's dynamics of pgaz K' Nyau cultural producer in Northern Thailand
หัวเรื่อง ปาเกอะญอ -- ภาวะสังคม;ปาเกอะญอ -- ไทย (ภาคเหนือ);กะเหรี่ยง -- ไทย (ภาคเหนือ);ขบวนการสังคม
จำนวนหน้า ฑ, 167 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 144-151
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2559