ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Atchara Jaidee
ชื่อเรื่อง Chemical constituents and their biological activities of Dasymaschalon Yunnanense and Miliusa Cuneata = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของบุหรงดอยและระฆังเขียว
หัวเรื่อง Bioactive compounds;Plant extracts
จำนวนหน้า xxxii, 226 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2016
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Chemistry
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Chemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 124-132
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2016