ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อณิษฐา ทิพย์ทองดี
ชื่อเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจความงามในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อทัศนคติของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ = Beauty business communication strategies in online social network affecting the attitude of higher education student in Chiang Mai
หัวเรื่อง การสื่อสารทางธุรกิจ -- เชียงใหม่;เครือข่ายสังคมออนไลน์;การนำเสนอทางธุรกิจ;นักศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฐ, 138 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 122-124
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2559