ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Ahoya, Caleb Kitagwa
ชื่อเรื่อง Political efficacy and political participation among nurses in Tertiary Hospitals, the Republic of Kenya = สมรรถนะทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพยาบาล ในโรงพยาบาลตติยภูมิ สาธารณรัฐเคนย่า Caleb Kitagwa Ahoya
หัวเรื่อง Nurses -- Kenya -- Political activity;Hospitals -- Kenya
จำนวนหน้า x, 127p. : tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School Chiang Mai University, 2016
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School
โน้ต Thesis (Master of Nursing Science) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 83-98
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2016