ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชญาณิศวร์ อินใจวงค์
ชื่อเรื่อง ภาระงานทางกายและอาการผิดปกติในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อของคนทำงานเซรามิก = Physical workload and musculoskeletal disorders among ceramic workers
หัวเรื่อง กล้ามเนื้อ -- โรค;โรคเกิดจากอาชีพ;การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ
จำนวนหน้า ฎ, 100 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 68-81
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2559