ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Wipa Wiseso
ชื่อเรื่อง Caring for terminally Ill cancer persons: experiences of Thai family caregivers = การดูแลผู้ที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย: ประสบการณ์ของผู้ดูแลในครอบครัวไทย
หัวเรื่อง Neoplasms;Caregivers
จำนวนหน้า xv, 156 p. : tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2017
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. The Graduate School;Chiang Mai University. Field of Nursing
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Nursing)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 113-133
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2017