ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สณฑ์ สนธิตระกูล
ชื่อเรื่อง กลไกทางกฎหมายในการจัดการของหน้าหมู่โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = Law mechanism in common property management by local administrative organization
หัวเรื่อง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น;ทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย (ภาคเหนือ);ทรัพยากรธรรมชาติ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
จำนวนหน้า ช, 79 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 75-78
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2559