ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Samart Sumanochitraporn
ชื่อเรื่อง Evaluation of ecological and Socio-economic values of reforestation sub-project Under Doi Tung Development Project, Mae Fah Luang District, Chiang Rai Province = การประเมินคุณค่าทางนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจสังคมของโครงการย่อยเกี่ยวกับการปลูกป่าตามโครงการพัฒนาดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
หัวเรื่อง Reforestation
จำนวนหน้า t, 221 p. : ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2014
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. The Graduate School;Chiang Mai University. Field of Soil Science and Natural Resources Management
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Soil Science and Natural Resources Management)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 123-129
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2014