ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปวันพัสชร์ คำมูลอินทร์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการกระจายน้ำในแปลงนาโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง = On-Farm distribution irrigation development, Mae Kiang reservoir project, Hang Chat district, Lampang province
หัวเรื่อง การจัดการน้ำ;การใช้น้ำ -- ห้างฉัตร (ลำปาง);น้ำในการเกษตร -- ห้างฉัตร (ลำปาง);เกษตรกร -- ห้างฉัตร (ลำปาง);การอนุรักษ์น้ำ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
จำนวนหน้า ฏ, 96 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 87-88
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2559