ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประวิทย์ พันภู
ชื่อเรื่อง ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัว สำหรับผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร = Effectiveness of implementing the psychiatric family caregiving program for persons with Schizophrenia, Pangsilathong hospital, Kamphaeng Phet province
หัวเรื่อง โรคซึมเศร้า -- ผู้ป่วย;โรคจิตเวช;Mental health;Mental disorders
จำนวนหน้า ญ, 105 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
โน้ต การค้นคว้าอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 74-80
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2559