ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Phacharaporn Boonkhot
ชื่อเรื่อง Molecular epidemiologic approaches and genome wide association Study (GWAS) of multidrug resistant (MDR) salmonella from swine industries in Thailand = อณูระบาดวิทยาและการศึกษาความสัมพันธ์แนวกว้างตลอดจีโนมของเชื้อซัลโมเนลลาที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิดจากอุตสาหกรรมการผลิตสุกรในประเทศไทย
หัวเรื่อง salmonella;Salmonella infections;Swine -- Diseases
จำนวนหน้า t, 143 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2016
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Veterinary Science
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Field of Veterinary Science)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 87-105
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2016