ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Jakkrawut Maitip
ชื่อเรื่อง Cloning and expression of silk fibroin protein encoding genes from apis dorsata in Escherichia coli = การโคลนและการแสดงออกของยีนสร้างโปรตีนไหมจาก Apis dorsata ใน Escherichia coli
หัวเรื่อง Proteins;Silk;Gene expression;Microbiology
จำนวนหน้า m, 73 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2016
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of applied microbiology
โน้ต Thesis (Doctor of philosophy (applied microbiology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 52-56
ภาษา English
ปีการศึกษา 2016