ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เนตรนภา แย้มแก้ว
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมและทัศนคติต่อการใช้บริการบัตร ATM ของเกษตรกร ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงสา จังหวัดน่าน = Behaviors and Attitudes of Farmer Clients for Using ATM Cards of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives Wiang Sa Branch, Nan Province
หัวเรื่อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -- เวียงสา (น่าน);พฤติกรรมผู้บริโภค -- เวียงสา (น่าน);เกษตรกร -- เวียงสา (น่าน)
จำนวนหน้า ฏ, 80 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 62-63
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2559