ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นันท์ภัชอร ภูมิธรรมรัตน์
ชื่อเรื่อง ภาพสะท้อนมายาคติชนชั้นในเนื้อเรื่องของละครโทรทัศน์ไทยชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ = Reflection of class myth in the storyline of the Thai television series Suphapburut Juthathep
หัวเรื่อง ละครโทรทัศน์;การตัดสิน (ตรรกวิทยา);อรรถศาสตร์
จำนวนหน้า ฏ, 155 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 146-154
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2559