ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ยนตรการ จินะคำปา
ชื่อเรื่อง กระบวนการพัฒนาต้นแบบชุมชนบริหารจัดการตนเอง:กรณีของตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Development of community Self-management model: the case of Chompoo Sub-district Sarapee District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การพัฒนาชุมชน -- สารภี (เชียงใหม่);การปกครองท้องถิ่น
จำนวนหน้า ฎ, 154 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 141-146
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2559