ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ยูมิโกะ ชิมะ
ชื่อเรื่อง Kirakira name กับความเปลี่ยนแปลงของระบบครอบครัวตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 ถึงปัจจุบัน = Kirakira name and the changes of the family system since 1990 to present
หัวเรื่อง วัฒนธรรมญี่ปุ่น;ญี่ปุ่น -- ความเป็นอยู่และประเพณี;ญี่ปุ่น -- ภาวะสังคม;ครอบครัว
จำนวนหน้า ฐ, 127 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาศตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 96-101
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2559