ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พรพิณ เดชสุวรรณ
ชื่อเรื่อง การหาปริมาณสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์บางตัวด้วยวิธีดิฟเฟอเรนเชียล พัลส์ โพลาโรกราฟี และออสเตอร์ยัง สแควเวฟ โวลแทมเมตรี
หัวเรื่อง เคมีวิเคราะห์;โพลาโรกราฟฟีย์;โวลแทมเมตรี
จำนวนหน้า ต, 90 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 80-81
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539