ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Viroj Thammajinda
ชื่อเรื่อง An Evaluation of the lower secodary school mathematics teacher competency = การประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หัวเรื่อง Teachers -- Rating of;Mathematics -- Study and teaching (Secondary);Education, Secondary
จำนวนหน้า r, 272 p. : tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. The Graduate School;Chiang Mai University. Field of Research and Development in Education
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Research and Development in Education)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 231-252
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2015