ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Yupanun Wutti-In
ชื่อเรื่อง Phenotypic and functional study of natural killer cell subpopulations in HIV-1 infected patients receiving antiretroviral therapy = ฟีโนไทป์และการทำงานของกลุ่มประชากรย่อยของเนเชอรัลคิลเลอร์เซลล์ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีไทป์-๑ ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
หัวเรื่อง HIV-positive persons;Medical technology;Antiviral agents
จำนวนหน้า q, 101 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Medical Technology
โน้ต Thesis (Master of Science (Medical Technology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 84-98
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2015