ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง แสงสุรีย์ ปาระมีโชค
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแนวปฎิบัติการวางแผนจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The Development of discharge Planning Guidlines for stroke patients, Sriphat Medical Center, Faculty of Medicine, Chiang Mai University
หัวเรื่อง หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย -- การดูแล;พยาบาล -- การบริหาร;Cerebrovascular disease
จำนวนหน้า ก-ฌ, 73 แผ่น ,
พิมพลักษณ
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา