ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Aussawin Phaoumnuaywit
ชื่อเรื่อง Technical efficiency in operation of credit union for sustainable development = ประสิทธิภาพทางเทคนิคการดำเนินงานของกลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
หัวเรื่อง Corporate credit union;Sustainable development
จำนวนหน้า m, 81 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2016
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University, Graduate School;Chiang Mai University, Filed of Economics
โน้ต Thesis (Master of Economics (Economics)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p.63-69
ภาษา English
ปีการศึกษา 2016