ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Jureerat Radomkit.
ชื่อเรื่อง Determination of interleukin 2 levels and number of interleukin 2 - producing cells from human T lymphocyte subpopulations = การหาระดับอินเตอร์ลิวคีน 2ละจำนวนเซลล์ที่สร้างอินเตอร์ลิวคีน 2 จาก ที ลิมโฟซัยท์ ซับพอพพิวเลชัน ของคนปกติ
หัวเรื่อง Interleukins.;Cellular immunity.;Immune response -- --Regulation.;Lymphocytes.;T cells.;Leprosy.
จำนวนหน้า 304 leaves.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 1990.
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School.;Chiang Mai University. Field of Microbiology
โน้ต Thesis (Master of Science (Microbiology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 204-294
ภาษา English
ปีการศึกษา 1990.