ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จริยา ผลประสิทธิ์
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองสลับสับเปลี่ยนมาร์คอป = The Relationship between the export of small and medium enterprises and the electricity consumption of Thailand using Markov Switching Model
หัวเรื่อง ธุรกิจขนาดกลาง -- ไทย;ธุรกิจขนาดย่อม -- ไทย;สินค้า -- การขนส่ง;การใช้พลังงานไฟฟ้า -- ไทย
จำนวนหน้า ฏ, 91 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 66-69
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2559