ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พัชญ์พิไล ไชยวงศ์
ชื่อเรื่อง ผลของโปรแกรมฝึกความคิดความเข้าใจต่อความสามารถด้านความคิดความเข้าใจและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่สงสัยว่ามีภาวะสมองเสื่อม = Effects of cognitive training program on cognitive abilities and quality of life in elderly with suspected dementia
หัวเรื่อง ผู้สูงอายุ;ภาวะสมองเสื่อม;โรคอัลไซเมอร์
จำนวนหน้า ฏ, 101 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชากิจกรรมบำบัด)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 49-55
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558