ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Wannisa Thanakkhasaranee
ชื่อเรื่อง Effects of Tai Chi training on physiological factors associated with falls and fall risk in older adults with mild cognitive impairment = ผลของการฝึกไทชิต่อปัจจัยทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการหกล้มและความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุที่มีการรับรู้ความเข้าใจบกพร่องเล็กน้อย
หัวเรื่อง Tai Ji;Aged
จำนวนหน้า o, 69 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Movement and Exercise Sciences
โน้ต Thesis (Master of Science (Movement and Exercise Sciences)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 45-56
ภาษา English
ปีการศึกษา 2015