ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Prakaimuk Saraithong
ชื่อเรื่อง Bacterial community structure in the midguts of giant asian honey bee (Apis dorsata) and dwarf asian honey bee (apis florea) in Thailand = โครงสร้างชุมชีพของแบคทีเรียในลำไส้ส่วนกลางของผึ้งเอเชียขนาดใหญ่และผึ้งเอเชียขนาดเล็กในประเทศไทย
หัวเรื่อง Bee;Bacteria;Intestines
จำนวนหน้า r, 116 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Biodiversity and Ethnobiology
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Biodiversity and Ethnobiology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 76-92
ภาษา English
ปีการศึกษา 2015