ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Phakkhananan Pakawanit
ชื่อเรื่อง Effects of gold nanoparticle addition on microstructure and electrical properties of PZN-Based ferroelectric ceramics = ผลของการเติมอนุภาคทองคำระดับนาโนต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกที่มีพีแซดเอ็นเป็นหลัก
หัวเรื่อง Ceramic materials
จำนวนหน้า t, 120 p. : ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Filed of Materials Science
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Materials Science)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 102-115
ภาษา English
ปีการศึกษา 2015