ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Nutcha Laokuldilok
ชื่อเรื่อง Flavor masking and stabilization of turmeric extract via encapsulation and its application in breakfast cereal = การบดบังกลิ่นรสและความเสถียรของสารขมิ้นชันด้วยกระบวนการห่อหุ้มและการประยุกต์ในอาหารเช้าธัญชาติ
หัวเรื่อง Turmeric;Plant extracts
จำนวนหน้า j, 170 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Food Science and Technology
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Food Science and Technology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 136-156
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2015