ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Juthamas Inchai
ชื่อเรื่อง Ventilator-associated pneumonia : prognstic factors of 30-day mortality and risk factors of drug resistant acinetobacter baumannii pneumonia im medical intensive care unit = ปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยยาหายใจ : ปัจจัยทำนายอัตราตายที่ 30 วันและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดปอดอักเสบจากเชื้อ acinetobacter baumannii ที่ดื้อยาหลายขนานในหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม
หัวเรื่อง Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
จำนวนหน้า r, 121 p. : ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Clinical Epidemiology
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy in Clinical Epidemiology) - - Chiang Mai University
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2015